Redenen voor een reorganisatie

1 augustus 2020

De noodzaak om veranderingen in de organisatie door te voeren kan ontstaan door verschillende oorzaken. Dat hoeft niet altijd voort te komen uit financiële tegenslagen. Hieronder vind je de meest voorkomende redenen om de organisatie anders in te richten. Elk van die redenen kan leiden tot veranderingen in het personeelsbestand. En zelfs tot ontslagen.

redenen-voor-een-reorganisatie

Tegenslagen van buitenaf

Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Een terugloop in de hoeveelheid werk
 • Vermindering van het aantal opdrachten
 • Vermindering van de omzet als gevolg van de Corona-crisis
 • Minder werk als gevolg van het dringende advies van de overheid om minder klanten toe te laten, of eerder te sluiten
 • Minder vraag naar de dienst of het product dat jouw organisatie aanbiedt

Een herstructurering van het bedrijf is noodzakelijk

Redenen daarvoor kunnen zijn:

 • De wens om de organisatie toekomstbesteding(er) te maken
 • Of om flexibeler in te kunnen spelen op wijzigingen in de markt
 • Om concurrentie de baas te blijven
 • Omdat de manier van dienstverlening moet worden veranderd
 • Omdat de aansturing binnen het bedrijf efficiënter kan
 • Of omdat er minder behoefte is aan een specifieke expertise
 • Vanwege nieuwe technologische ontwikkelingen
 • Gewijzigd overheidsbeleid of wet- en regelgeving
 • Het dringende advies van de overheid om (meer) vanuit huis te werken

De organisatie wordt (deels) opgeheven

 • Een van de vestigingen is niet meer rendabel
 • Afdelingen worden opgesplitst of juist samengevoegd
 • Een verhuizing
 • Een fusie met een ander bedrijf of een overname
 • Als gevolg van het besluit tot bedrijfsbeëindiging
 • Pensionering van de eigenaar

Speelt dit bij jouw organisatie?

Of wil je weten of er mogelijkheden zijn om een reorganisatie – al dan niet met ontslagen – te voorkomen? Neem dan gerust contact op.

Ben je werknemer en heb je hiermee te maken? Lees de op jou afgestemde blogs dan hier.

Menu