Post-contractuele bedingen en de VSO

22 juni 2020

Op verplichtingen in de arbeidsovereenkomst kan een boete staan. Dit is vaak zo bij de zogeheten post-contractuele bedingen. Onderhandel je met de werkgever over een beëindigingsovereenkomst? Let dan goed op deze bedingen en de boetes.

post-contractuele-bedingen

Post-contractuele bedingen met boete

Post-contractuele bedingen zijn de artikelen in de arbeidsovereenkomst die nog doorwerken na het einde van het dienstverband. Als je wordt ontslagen na een UWV ontslagprocedure, of door een ontbindingsbeslissing van de rechtbank, dan blijven deze post-contractuele bedingen bestaan. Je moet je er aan blijven houden. Mits ze geldig zijn overeengekomen. Je kunt hierbij denken aan een:

  • Non-concurrentiebeding
  • Intellectueel eigendomsbeding
  • Relatiebeding
  • Anti-ronsel beding
  • Geheimhoudingsbeding

Vaststellingsovereenkomst

Maar dit kan anders lopen bij een onderhandeling over een uitdiensttreding, waarbij een vaststellingsovereenkomst (VSO) het resultaat is. Worden de post-contractuele bedingen in die VSO niet aan de orde gesteld, dan kan het zo zijn dat alle post-contractuele bedingen op de einddatum vervallen. Dit als gevolg van de werking van het artikel over de ‘finale kwijting’. Die staat vaak aan het einde van de VSO.

Finale kwijting

Met dit artikel wordt vastgelegd tussen partijen dat alle afspraken in de VSO staan. Eerder gemaakte afspraken die niet in de VSO staan en die niet in de onderhandeling aan de orde zijn gekomen, gelden dus niet meer. Naast de afspraken uit de VSO hebben de werkgever en de werknemer niets meer van elkaar te eisen.

Spreek je over de post-contractuele bedingen niets met jouw werkgever af? Dan ben er dus wellicht vanaf. Je bent er dan niet meer aan gebonden.

Tussenoplossing

Omdat jij liever afspreekt dat de bedingen vervallen en jouw werkgever ze het liefst in stand laat, komt een tussenoplossing op maat vaak voor. Zo spreken partijen bijvoorbeeld af dat het concurrentiebeding wel vervalt, maar dat het relatiebeding – voor een bepaalde periode – nog blijft bestaan. Of dat je niet bij concurrenten mag werken in een bepaald geografisch gebied. Niet in de gemeente Amsterdam, of alleen niet in de provincie Zuid-Holland. Je kunt van alles afspreken.

Vergeten?

Wat als er niets terugkomt in de VSO over de boete? En die stond wel in de arbeidsovereenkomst? De rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat de boetebepaling uit de arbeidsovereenkomst onder de finale kwijting viel (zie uitspraak d.d. 26 februari 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:579). De werkgever eiste € 10.000,- aan boetes, omdat de werknemer zich niet aan de post-contractuele bedingen had gehouden. In de VSO was bepaald dat het non-concurrentiebeding en relatiebeding van kracht bleven en dat partijen elkaar over en weer finale kwijting verleenden. Maar niets over de boete. Om die reden oordeelde de rechter dat de werknemer geen boetes hoefde te betalen. Deze werknemer had daardoor van het verbod om bij de concurrent of voor relaties te werken een stuk minder te vrezen.


Het is dus verstandig bij een onderhandeling advies in te winnen over hoe je hiermee om moet gaan. Hulp nodig? Neem gerust contact op.

Ben je werkgever en heb je hiermee te maken? Lees deze blog dan hier

Menu