De wederindiensttredingsvoorwaarde

1 juni 2022

Jouw ex-werkgever heeft je om bedrijfseconomische redenen ontslagen na toestemming van het UWV. Of na een uitspraak tot ontbinding van de kantonrechter. Maar vervolgens zie je een vacature. Voor jouw oude functie! Mag dit zomaar? Nee. De wederindiensttredingsvoorwaarde uit de wet staat daaraan in de weg.

extern-werven-wederindiensttredingsvoorwaarde

Wat is de wederindiensttredingsvoorwaarde?

De wederindiensttredingsvoorwaarde bepaalt dat het na een bedrijfseconomisch ontslag niet zomaar is toegestaan om iemand anders in dienst te nemen. Is er weer ruimte in het bedrijf, dan moet je als ontslagen werknemer eerst de kans krijgen om terug te komen.

Dezelfde functie

De ex-werknemer moet worden benaderd als er ruimte is in dezelfde functie als waar deze werknemer eerder werkte. Betreft het een andere functie waar vacatureruimte is? Dan staat de wederindiensttredingsvoorwaarde niet in de weg aan het werven van een nieuwe werknemer. Voor een andere functie mag je ex-werkgever dus wel een vacature plaatsen.

ZZP-er / uitzendkracht / gedetacheerde werknemer

En wat als jouw ex-werkgever een externe arbeidskracht op dezelfde functie zet? Dit kan ook niet. Tenzij in de ontslagprocedure is aangevoerd dat jouw werkzaamheden uitbesteed zullen worden. En dat dat de reden is voor het ontslag. Dan geldt de wederindiensttredingsvoorwaarde weer niet. Maar als er sprake is van schijnzelfstandigheid, geldt de wederindiensttredingsvoorwaarde alsnog!

26 weken

De wederindiensttredingsvoorwaarde geldt niet voor altijd. Vanaf 26 weken na de datum van de ontbindingsbeslissing van de rechter of 26 weken na de opzegging van de arbeidsovereenkomst, komt de voorwaarde te vervallen. Dan mag jouw ex-werkgever anderen op jouw functie aannemen.

Meer ontslagen en de wederindiensttredingsvoorwaarde

Stel dat niet alleen jij, maar ook nog drie andere werknemers zijn ontslagen in dezelfde functie. Wie van hen moet de ex-werkgever dan benaderen, als er maar één vacature is? In dat geval kijk je naar wie op grond van het afspiegelingsbeginsel als laatste voor ontslag werd aangewezen.

Aanbod

De ex-werkgever voldoet al aan de wederindiensttredingsvoorwaarde als je in de gelegenheid wordt gesteld de vroegere werkzaamheden te doen. Dat kan met een aanbod om terug te komen, maar dan wel op de bij de werkgever gebruikelijke voorwaarden. Wijs je het aanbod af? Dan moet de werkgever de volgende in rang benaderen. Is die er niet? Of wil geen enkele ex-werknemer het aanbod aanvaarden? Dan mag er extern geworven worden.

En als de ex-werkgever toch iemand anders heeft aangenomen?

Als dat in strijd met de wederindiensttredingsvoorwaarde is gebeurd, kan je een rechtszaak starten bij de kantonrechter. Om te vragen terug in dienst te komen. In dat geval moet het loon – met terugwerkende kracht – worden uitbetaald. In plaats van terugkeer kan je ook vragen om een billijke vergoeding. En die kan hoog oplopen. In deze zaak was die bijvoorbeeld € 20.174,-

WW-uitkering

Heb je een WW-uitkering? En doe je in deze situatie geen beroep op de wederindiensttredingsvoorwaarde? Laat je het er dus bij zitten? Dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor jouw WW-uitkering. Wees hier scherp op en schakel een juridisch adviseur in!

Kortom, het is verstandig om goed in de gaten te houden of de ex-werkgever werft voor jouw oude functie. Heb je daar vragen over? Neem dan contact op!

Ben je werkgever en heb je hiermee te maken? Lees deze blog dan hier

Menu